festival

Starta en egen festival

Älskar du att kolla på live-musik och drömmer om att starta din egna festival? En festival kan vara väldigt intim och mysig eller stor med plats för flera tusen människor. Det lättaste är att starta en liten festival och sedan låta den växa naturligt med tiden. Läs vidare för tips om hur du kan starta din festival.

Hitta rätt plats

För att starta en egen festival måste du först och främst hitta en lämplig plats. Du kan i princip hålla en festival på alla typer av platser, som exempelvis en fotbollsplan, i ett naturreservat, på en åker, i en skog eller varför inte på någon gammal dansbana? Det viktigaste är att du ansöker om rätt tillstånd hos både din kommun och hos polisen.

Hur ska ekonomin skötas?

Du måste bestämma om du ska driva din festival i ett vinstgivande syfte eller ej. Ska du inte det och du även har lite mer folk som vill hjälpa till att starta den kan du kanske driva den som en ekonomisk förening. Annars måste ni registrera ett företag och det är rekommenderat att ni väljer att starta ett aktiebolag. Anledningen till det är för att det är den säkraste företagsformen för denna typ av verksamhet, eftersom du inte blir personligt återbetalningsskyldig om er festival inte går med vinst.

Boka artister och skaffa alkohol- och serveringstillstånd

Det kan vara smart att utse en eller flera personer som bokar alla artister. Tänk på att ni förutom betalningen för själva lönen vanligtvis behöver betala artistens transport- boende- och matkostnader. Se även till att ni tar god tid på er för att söka efter alla tillstånd ni behöver, som exempelvis alkohol- och serveringstillstånd. Det är mycket som krävs för att starta en egen festival, men ta inspiration från andra som har gjort samma sak och börja långsamt så går det nog vägen.