Fakta om världsmusik

Begreppet världsmusik innefattar mer än de flesta tror. Begreppet myntades av musikprofessorn Robert E Brown som menade att det är genom musiken vi kan förstå kulturer och andra människor. Han menade att om människor får höra musik från andra världsdelar och om musiker skulle lära sig spela musik de inte är vana vid skulle det kunna bidra till fred på jorden. Det låter som en riktig utopi. Vad världsmusik egentligen innebär kommer ni få lära er mer om i denna artikel.

Vad är världsmusik?

Världsmusik spelas främst av personer som har en nära kulturell anknytning till stället där musiken uppstod. För att ge lite fakta om världsmusik och förklara vad det är kan man säga att det är musik som är populär i flera länder, och som har många underkategorier som inte är lika kända. Musik bli världsmusik när den etableras och spelas någon annanstans än den producerats. Helt enkelt när en annan publik kommer i kontakt med den än den självklara.

För att ge ett exempel på världsmusik kan vi nämna tangon. Det var den första musikstilen som erövrade världen under 1900-talet. Den uppkom i Argentina men spred sig sedan både till bland annat Finland och Nordamerika, som lade sin egen prägel på musikstilen. För att en musikstil skall kallas världsmusik innehåller den melodier, skalor eller harmonier som är specifika för platsen den uppkommit på. Ofta använder man också typiska instrument från den kulturen, även om det inte är ett krav.

Europas bidrag till världsmusiken

I Europa har vi i många hundra år haft duktiga musiker som producerat musik i olika genrer. Det som blivit allra störst även utanför Europa är klassisk musik. Vi kan stoltsera med Beethoven och Mozart som exempel, kompositörer vars musik är känd långt utanför Europas gränser. Idag när det så enkelt går att lyssna på musik på internet är det också lätt för musikproducenter idag att sprida sin musik till en större publik. Det gör att begreppet världsmusik enligt den gamla definitionen innefattar mycket mer musik idag.

Förutom de klassiska styckena kan vi inom Europa hitta många andra musikstilar. Eftersom Europa är relativt litet och länderna nära varandra både geografiskt och kulturmässigt så har musik som gjorts i ett land enkelt spridits till de andra. Den europeiska musiken är svår att klassificera då den har tagit intryck från så många andra länder. Vi kan hitta afrikanska, asiatiska och sydamerikanska inslag i mycket av den musik som producerats och produceras i Europa. Med andra ord är europeisk musik i sig en världsmusik, med alla influenser den tagit till sig från andra kulturer.

 

Världsmusik för oss närmare varandra

Kanske är det så att Robert E Brown hade rätt när han menade att musik från olika delar av världen kan åstadkomma världsfred. Att höra musik som är bekant för oss i andra sammanhang än vi är vana vid kan ge oss en känsla av samhörighet med andra personer. Vi har den stora förmånen att vi så enkelt kan komma åt musik på internet idag, en förmån vi kanske inte ser till att utnyttja tillräckligt. Så nästa gång det är dags att uppdatera spellistan, se till att lägga till lite ny musik.